aktuality

28.06 2018

Stále probíhá rekonstrukce kulturní památky, kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné. více »

19.06 2018

V Ostrovském atelieru pracujeme na projektové dokumentaci k územnímu řízení „Novostavba skladové haly v areálu REALISTIC a.s., Karlovy Vary“.

07.06 2018

V Toulkách karlovarským krajem se objevují stavby na jejichž rekonstrukcích se projekčně nebo samotnou realizací podepsala naše společnost. Palác princů, zámek Ostrov, stavby Posvátného okrsku a Mírové náměstí. více »

28.05 2018

V ateliéru Sokolov naši projektanti dokončují projektovou dokumentaci k územnímu řízení, stavebnímu povolení a realizaci stavby „Novostavba obslužného objektu Klínovec“. Investorem této akce je Město Boží Dar. více »

23.05 2018

Naše společnost podpoří charitativní projekt „Benefiční den s Toničkou“, který se koná 9. 6. 2018 na Velkém Rybníku. I vy můžete přijít a podpořit tříletou Toničku Braunreiterovou a její rodinu, která spolu s dalšími zajišťuje její léčbu a péči. Tonička je postižena kvadruspastickou formou dětské mozkové obrny s dalšími komplikacemi a její léčba je velmi nákladná. Přijďte si užít nabitý program a podpořit Toničku. více »

21.05 2018

Pro soukromého investora zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci „Novostavba apartmánů na Božím Daru“, tj. studii, PD k územnímu řízení, PD ke stavebnímu povolení a PD k realizaci stavby. více »

14.05 2018

Městu Kraslice jsme předali studii parkovacího domu v Kraslicích. více »

23.04 2018

V areálu Svatavských strojíren s.r.o. provádí naše společnost rekonstrukci a přístavbu výrobní haly. Stavební práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, kterou vypracovali naši projektanti. Dílo by mělo být dokončeno do konce roku 2018. více »

01.12 2017

Předali jsme PD k ohlášení stavby v podrobnostech pro provádění stavby na akci "Stavební úpravy stravovací části LH Curie, Agricolovo nám. 1036, Jáchymov“ – Investor Léčebné lázně Jáchymov a.s

27.11 2017

Pro soukromého investora jsme dokončili projektovou dokumentaci k územnímu i stavebnímu řízení rekreačního objektu Velký Rybník. více »

historie aktualit