aktuality

19.10 2018

Další projektovou dokumentací kterou vypracovali naši projektanti, je projektová dokumentace apartmánového domu na Božím Daru, kterou si u nás objednal soukromý investor. více »

05.10 2018

Pro Nemocnici Sokolov jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro stavební opravy v1.NP a 2.NP pavilonu A – sociální zařízení na pokojích.

01.08 2018

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. dokončila, dle naší projektové dokumentace, rekonstrukci objektu čp.617 Ostrov. Po této rekonstrukci bude bývalá ubytovna sloužit jako Komunitní dům pro seniory (KoDuS) s kapacitou 18 bytových jednotek. Investorem této akce je Město Ostrov. více »

23.07 2018

V budově jáchymovské radnice jsme pro Město Jáchymov dokončili práce na akci „Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy“. Projekt byl částečně financován prostřednictvím dotací z Fondů EU, konkrétně z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. více »

28.06 2018

Stále probíhá rekonstrukce kulturní památky, kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné. více »

19.06 2018

V Ostrovském atelieru pracujeme na projektové dokumentaci k územnímu řízení „Novostavba skladové haly v areálu REALISTIC a.s., Karlovy Vary“.

07.06 2018

V Toulkách karlovarským krajem se objevují stavby na jejichž rekonstrukcích se projekčně nebo samotnou realizací podepsala naše společnost. Palác princů, zámek Ostrov, stavby Posvátného okrsku a Mírové náměstí. více »

28.05 2018

V ateliéru Sokolov naši projektanti dokončují projektovou dokumentaci k územnímu řízení, stavebnímu povolení a realizaci stavby „Novostavba obslužného objektu Klínovec“. Investorem této akce je Město Boží Dar. více »

23.05 2018

Naše společnost podpoří charitativní projekt „Benefiční den s Toničkou“, který se koná 9. 6. 2018 na Velkém Rybníku. I vy můžete přijít a podpořit tříletou Toničku Braunreiterovou a její rodinu, která spolu s dalšími zajišťuje její léčbu a péči. Tonička je postižena kvadruspastickou formou dětské mozkové obrny s dalšími komplikacemi a její léčba je velmi nákladná. Přijďte si užít nabitý program a podpořit Toničku. více »

21.05 2018

Pro soukromého investora zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci „Novostavba apartmánů na Božím Daru“, tj. studii, PD k územnímu řízení, PD ke stavebnímu povolení a PD k realizaci stavby. více »

historie aktualit