aktuality

15.01 2019

Naši projektanti ze sokolovského ateliéru pracují na projektové dokumentaci k realizaci oprav domku hrázného u přehrady Březová. Objednatelem této dokumentace je státní podnik Povodí Ohře.

14.12 2018

Pro Město Jáchymov zpracováváme projektovou dokumentaci na Stavební úpravy bytového domu Jáchymově, Na Slovanech 545. Jedná se o projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v podrobnostech pro provádění stavby. více »

04.12 2018

Kostel svatého Jana Křtitele ve Skalné se pyšní novou fasádou a střechou, veškeré práce na jeho opravě byly naší společností ukončeny. Generální vikář plzeňského biskupství Krzysztof Dędek požehnal nově opravenému kostelu a ten opět slouží svému účelu. Více na stránkách farnosti: https://www.farnostskalna.cz/ více »

19.10 2018

Další projektovou dokumentací kterou vypracovali naši projektanti, je projektová dokumentace apartmánového domu na Božím Daru, kterou si u nás objednal soukromý investor. více »

05.10 2018

Pro Nemocnici Sokolov jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro stavební opravy v1.NP a 2.NP pavilonu A – sociální zařízení na pokojích.

01.08 2018

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. dokončila, dle naší projektové dokumentace, rekonstrukci objektu čp.617 Ostrov. Po této rekonstrukci bude bývalá ubytovna sloužit jako Komunitní dům pro seniory (KoDuS) s kapacitou 18 bytových jednotek. Investorem této akce je Město Ostrov. více »

23.07 2018

V budově jáchymovské radnice jsme pro Město Jáchymov dokončili práce na akci „Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy“. Projekt byl částečně financován prostřednictvím dotací z Fondů EU, konkrétně z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. více »

28.06 2018

Stále probíhá rekonstrukce kulturní památky, kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné. více »

19.06 2018

V Ostrovském atelieru pracujeme na projektové dokumentaci k územnímu řízení „Novostavba skladové haly v areálu REALISTIC a.s., Karlovy Vary“.

07.06 2018

V Toulkách karlovarským krajem se objevují stavby na jejichž rekonstrukcích se projekčně nebo samotnou realizací podepsala naše společnost. Palác princů, zámek Ostrov, stavby Posvátného okrsku a Mírové náměstí. více »

historie aktualit